नाम-वंदना

शक्ति (देवी) के एक सौ  आठ नाम  

१. ऊँ सती,  २. साध्वी,  ३. भवप्रीता, ४. भवानी, 

५. भवमोचनी,  ६. आर्या, ७. दुर्गा, ८. जया, 

९. आद्या, १०. त्रिनेत्रा, ११. शूलधारिणी, १२. पिनाकधारिणी,

 १३. चित्रा, १४. चण्डघण्टा, १५. महातपा:, १६. मनः,  

१७. बुधिः, १८. अहंकारा,   १९. चित्तरुपा, २०. चिता,   

२१. चिति:,  २२.  सर्वमंत्रमयी, २३. सत्ता, २४.सत्यानंदस्वरुपिणी, 

२५. अनन्ता( जिसके स्वरुप का कहीं अन्त न हो), २६. भाविनी,

 २७. भाव्या, २८. भव्या,  

२९. अभव्या,  ३०. सदागति,  ३१. शाम्भवी, ३२. देवमाता, 

३३. चिन्ता, ३४. रत्नप्रिया,  ३५. सर्वविद्या, ३६. दक्षकन्या,  

३७. दक्षयज्ञविनाशिनी, ३८. अपर्णा, ३९. अनेकवर्णा, ४०. पाटला, 

४१. पाटलावती,  ४२. पट्टांबरपरीधाना, 

 ४३. कलमञ्ञीररञ्ञिनी,  ४४.अमेयविक्रमा, 

 ४५. क्रूरा, ४६. सुंदरी, ४७.  सुरसुंदरी, ४८. वनदुर्गा,  

४९. मातंगी, ५०. मतंगमुनिपूजिता,  ५१. ब्राह्मी, ५२. माहेश्वरी, 

 ५३. ऐन्द्री, ५४. कौमारी,  ५५. वैष्णवी, ५६. चामुण्डा, 

५७. वाराही, ५८. लक्ष्मीः,  ५९. पुरुषाकृति,  ६०. विमला,  

६१. उत्कर्षिणी, ६२. ज्ञाना,  ६३. क्रिया, ६४. नित्या, 

 ६५. बुद्धिदा, ६६. बहुला,  ६७. बहुलप्रेमा, ६८. सर्ववाहनवाहना, 

 ६९. निशुम्भशुम्भहननी, ७०.महिषासुरमर्दिनी,  

७१. मधुकैटभहंती, ७२. चण्डमुण्डविनाशिनी,  

७३.सर्वासुरविनाशा,  ७४. सर्वदानवघातिनी, 

 ७५. सर्वशास्त्रमयी, ७६. सत्या, 

 ७७. सर्वास्त्रधारिणी, ७८. अनेकशस्त्रहन्ता,  

७९. अनेकास्त्रधारिणी, ८०. कुमारी,  

८१. एककन्या, ८२. कैशोरी.  ८३. युवती, ८४. यतिः,  

८५. अप्रौढ़ा, ८६. प्रौढ़ा,  ८७. वृद्धमाता, ८८.  बलप्रदा, 

 ८९. महोदरी, ९०. मुक्तकेषी,  ९१. घोररुपा, ९२. महाबला,  

९३. अग्निज्वाला, ९४. रौद्रमुखी,  ९५. कालरात्रिः,९६.  तपस्विनी,  

९७. नारायणी, ९८. भद्रकाली,  ९९. विष्णुमाया, १००. जलोदरी,  

१०१. शिवदूती, १०२. कराली,  १०३. अनन्ता(विनाशरहिता), १०४. परमेश्वरी, 

 १०५. कात्यायनी, १०६. सावित्री,  १०७. प्रत्यक्षा, १०८. ब्रह्मवादिनी.

Advertisements

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: